NIVI Analyse

NIVI Rapport 2020:1 Strategisk kommunesamarbeid i Midt-Finnmark

NIVI 2020 1NIVI Analyse har utarbeidet et grunnlagsdokument om en mulig overgang til strategisk interkommunalt samarbeid i Midt-Finnmark. Utredningen er gjennomført på oppdrag fra kommunene Gamvik, Lebesby, Nordkapp og Porsanger. Du kan lese rapporten her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no