NIVI Analyse

NIVI Rapport 2019:4 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark

NIVI 2019 4På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har NIVI Analyse kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets kommuner. Kartleggingen har form av en kommunevis totalkartlegging og er gjennomført i nær dialog med Fylkesmannen og rådmennene i kommunene. Rapporten kan leses her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no