NIVI Analyse

NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark

 

NIVI 2018 4NIVI har kartlagt utfordringer og veivalg i fylkets minste og mest sårbare kommuner. Det er gjennomført intervju med 22 ordførere og rådmenn i 13 av fylkets 19 kommuner. I rapporten er det pekt på mulige strategier og tiltak for å sikre bærekraftige kommuner. Rapporten kan du lese her.

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no