NIVI Analyse

Nivi Rapport 2018:3 Regionråd i Norge

 

 

NIVI 2018 3På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI kartlagt alle landets regionråd. Kartleggingen viser at det finnes 66 operative regionråd, som dekker 95 prosent av landets kommuner. I kartleggingen dokumenteres betydelige endringer fra siste nasjonale kartlegging fra 2007. Mange av landets regionråd knyttes sterkere til samfunnsutvikling og regionale utviklingsoppgaver. Rapporten kan leses her...

 

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no