NIVI Analyse

NIVI Rapport 2018:1 Læringspunkter fra kommunereformen på Søre Sunnmøre

NIVI 2018 1På oppdrag av syv kommuner på Søre Sunnmøre har NIVI Analyse analysert erfaringer fra arbeidet med kommunereformen. I rapporten oppsummeres læringspunkter fra de lokale prosessene og målbilde for videre omstilling, sett fra politiske og administrative ledere i regionen. Rapporten gir en oversikt over endringer i det interkommunale samarbeidet og det pekes på mulige prinsipper og rammer for det videre arbeid, herunder potensial for utvidet samarbeid i regionen. Rapporten inneholder også en gjennomgang av kommunereformens mål og resultater i Møre og Romsdal og på nasjonalt nivå. Rapporten kan leses her...

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no