NIVI Analyse

NIVI Rapport 2017:4 Kommuneundersøkelse om den regionale statsforvaltning i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

NIVI 2017 4På oppdrag av Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse gjennomført en kommuneundersøkelse om den regionale statsforvaltning på Vestlandet. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Formålet har vært å kartlegge kommunenes faglige og administrative relasjoner til Fylkesmannen og den øvrige regionale statsforvaltning. Undersøkelsen inneholder en kartlegging av kommunenes syn på statens rolleutøvelse, med vekt på samordningsbehov og prioritering av tiltak for å forbedre den statlige forvaltningen. Synspunkter på kommunens veivalg og rammebetingelser i det videre arbeid med kommunereformen er tatt med som et sideordnet tema. Undersøkelsen er rettet mot rådmennene som målgruppe med bakgrunn i at det er kommunens faglige og administrative kontaktflater mot staten som er tema. Rapporten kan leses her...

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no