NIVI Analyse

NIVI Rapport 2017:4 Nasjonalt strålevernbarometer – løpende opinionsundersøkelser

Nasjonalt stralevernbarometerPå oppdrag av Statens strålevern har NIVI Analyse gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om bl.a. radon og holdning til råd fra myndighetene dersom det skjer en atomulykke.  Nasjonalt strålevernbarometer er et stående måleverktøy hvor formålet er å framskaffe informasjon om befolkningens vurderinger av strålevernrelevante temaer. Undersøkelsene har form av spesialmålinger der det kun stilles spørsmål om relevante temaer for Statens strålevern. Barometeret inneholder data fra tilsvarende målinger tilbake til 2004. Datainnsamlingen gjennomføres i samarbeid med Respons i Bergen. Rapporten kan lese her.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no