NIVI Analyse

Innbyggerundersøkelser for Eide, Fræna, Rauma, Midsund og Nesset

InnbyggeruNIVI har gjennomført innbyggerundersøkelser om tilhørighet og veivalg i kommunereformen etter samme mal i de respektive kommuner. Statistiske hovedtall fra undersøkelsene finnes her. (Link til 5 datarapporter.)

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_EIDE.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_FRÆNA.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_MIDSUND.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_NESSET.pdf

pdfOppsummeringsrapport_Hovedtall_RAUMA.pdf

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no