NIVI Analyse

NIVI Rapport 2015:6 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune

NIVIrapp2015 6NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Ski kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og omfatter 801 spurte. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. Det er også stilt andre relevante spørsmål i lys av kommunereformen.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no