NIVI Analyse

NIVI-rapport 2015:3 Statens regionale inndeling og kommunesektoren – konsekvenser for samhandling

 

Forside KSPå oppdrag av KS har NIVI Analyse gjennomført en undersøkelse om kommunenes og fylkeskommunenes vurdering av samhandlingsutfordringer som følge av statens ulike regionale inndelinger. I oppdragets første del kartlegges kommunene og fylkeskommunenes vurderinger av samhandlingsutfordringene. I oppdragets andre del gjennomgås og drøftes prinsipper for inndeling av regional stat. Avslutningsvis skisseres to inndelingsmodeller som drøftes i lys av om de kan legge til rette for en bedret samhandling mellom regional stat og kommunesektoren.

 

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no