NIVI Analyse

NIVI-rapport 2015:4 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sunndal kommune

Sunndal forsideNIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Sunndal kommune. Undersøkelsen omfatter 600 spurte over 16 år. Undersøkelsen er kretsbasert og har som formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og hvilken geografisk retning kommunen bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. I undersøkelsen er det kartlagt argumenter for og imot kommunesammenslutning og det er også spurt om aktuelle kanaler for informasjon og deltakelse og framtidig fylkestilhørighet for Nordmøre. 

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no