NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:8 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for kommunene på Fosen

NIVI-Rapport 2014 8 FosenUtført på oppdrag av Fosen Regionråd. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for syv kommuner, herunder Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Undersøkelsen omfatter 2000 spurte over 18 år. Formålet har vært å måle innbyggernes tilhørighet til ulike geografiske områder og deres synspunkter på framtidig kommuneinndeling på Fosen.  

 

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no