NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:7 Innbyggerundersøkelse i Vanylven kommune

NIVI Rapport 2014 2014 7 Innbyggerundersøkelse VanylvenUtført på oppdrag av Vanylven kommune. Av Geir Vinsand og Magne Langset.

NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet, retningsvalg og framtidig kommunestruktur for Vanylven kommune. Undersøkelsen er gjennomført i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år og er nedbrytbar på lokale bostedsområder i kommunen. Formålet har vært å måle innbyggernes geografiske tilhørighet og hvilken retning Vanylven kommune bør orientere seg i det videre arbeid med kommunereformen. I undersøkelsen er det også spurt om holdning til kommunesammenslutning og hvilke konkrete kommuner Vanylven eventuelt bør slå sammen med.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no