NIVI Analyse

NIVI-notat 2014:2 Kollektivtransporten ved en kommunereform

Nivi-notat 2014 2Utført på oppdrag av Statens vegvesen. Prosjektleder Jørund K Nilsen

I notatet drøftes muligheter, forutsetninger og konsekvenser av en overføring av ansvaret for kollektivtransport fra fylkeskommuner til kommuner. I tillegg drøftes kort alternative forvaltningsmodeller og deres egenskaper i lys av lys av Klimaforliket og målet om nullvekst i biltrafikken i byområdene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no