NIVI Analyse

NIVI-rapport 2014:3 Nasjonalt strålevernbarometer

R2014 3Utarbeidet på oppdrag av Statens strålevern. Av Geir Vinsand.

På oppdrag fra Statens strålevern har NIVI gjennomført en ny landsomfattende befolkningsundersøkelse om strålevern. Undersøkelsen inngår i Nasjonalt strålevernbarometer som er et stående måleverktøy for måling av strålevernrelevante tema  er. I undersøkelsen for 2014 er det i tillegg til faste måletemaer stilt spørsmål om måling av radon i egen bolig og kjennskap til grenseverdier for radon.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no