NIVI Analyse

NIVI-notat 2013:1 Fylkeskommunens arbeid med areal- og transportplaner.

NIVI notat 2013 1 Fylkeskommunens arbeid med areal og transportplanerUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Notatet omhandler problemstillinger knyttet til status for nyere regionale areal- og transportplaner (ATP-planer), organiseringen av planprosessen og fylkeskommunenes samhandling med kommunene og staten.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no