NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:2 Vekstkraft gjennom regionale partnerskap?

NIVI rapport 2011 2 Evaluering av partnerskapsavtalene i NordlandUtarbeidet på oppdrag av Nordland fylkeskommune. Evaluering av partnerskapsavtalene i Nordland. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Nordland fylkeskommune har for perioden 2009-2011 inngått en avtale med fylkets syv regionråd som innebærer at 30 millioner kroner i regionale utviklingsmidler årlig disponeres av regionene. I rapporten evalueres partnerskapssatsningen i lys av målene for avtalen om å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet og å styrke samarbeidet mellom aktørene i fylket.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no