NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:1 Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal – en forstudie.

NIVI rapport 2011 1 Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i RomsdalUtarbeidet på oppdrag av Romsdal Regionråd. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder en kartlegging og analyse av status, utfordringer og veivalg for syv kommuner som tilhører Romsdal Regionråd. Forstudien omfatter også Eide og Gjemnes som er assosierte medlemmer. I arbeidet er det gitt prioritet til en kartlegging av geografiske og administrative forhold i regionen som utgangspunkt for en drøfting av utfordringsbildet for kommunene. Målet med prosjektet har vært å etablere et kunnskapsgrunnlag for utvidet samarbeid eller evt. utredning av kommunesammenslutninger i regionen. NIVI har forholdt seg til styret i Romsdal Regionråd og en styringsgruppe med deltakelse fra kommunene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no