NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:5 Befolkningsundersøkelse om informasjon etter kjernekraftulykken i Fukushima.

NIVI rapport 2011 5 Befolkningsundersokelse FukushimaUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder resultater fra en landsomfattende befolkningsundersøkelse om informasjonsgivning til innbyggerne etter kjernekraftulykken i Fukushima. Undersøkelsen er gjennomført i et landsrepresentativt utvalg med 1000 spurte. Respons Analyse har vært ansvarlig for datainnsamlingen.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no