NIVI Analyse

NIVI-notat 2011:1 Fylkeskommunenes vurderinger av KS.

NIVI notat 2011 1 Fylkeskommunenes vurderinger av KSUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Notatet gjengir en undersøkelse rettet mot politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunene for å få deres vurderinger av KS arbeid for fylkeskommunene. Temaer som belyses er fylkeskommunenes vurderinger av behovet for KS og innspill til KS om innsats og prioriteringer fremover. Hensikten med notatet er å gi KS et grunnlag for videre utvikling av tilbudet til fylkeskommunene.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no