NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:6 Kommunene som lokal matrikkelmyndighet - landsomfattende brukerundersøkelse om kvalitet og hovedutfordringer.

NIVI rapport 2011 6 Kommunene som lokal matrikkelmyndighetUtarbeidet på oppdrag av Statens kartverk. Av Geir Vinsand.


NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en landsomfattende brukerundersøkelse blant matrikkelkontakter i alle landets kommuner. Formålet med undersøkelsen er å gi Statens kartverk svar på hvilke oppgaver og aktiviteter som bør vektlegges for å bedre matrikkelens kvalitet. NIVI og Respons har forholdt seg til en arbeidsgruppe nedsatt av Statens kartverk.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no