NIVI Analyse

NIVI-rapport 2011:7 Studiesentrene i Nordland – organisering, resultater og framtidig rolle.

NIVI rapport 2011 7 Studiesentrene i Nordland organisering resultater og framtidig rolleUtarbeidet på oppdrag Nordland fylkeskommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Nordland fylkeskommune har siden 2005 hatt som politikk å bidra til etablering og utvikling av regionale studiesentre. Et studiesenter kan defineres som en koordinerende enhet som stimulerer og legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat næringsliv og offentlig virksomhet. Evalueringen er et bidrag for fylkeskommunens arbeid med å utforme en overordnet strategi for satsning på og bruk av studiesentrene. Evalueringen kartlegger organiseringen og finansieringen av studiesentrene, den evaluerer resultatene og den drøfter alternative organisasjons- og finansieringsmodeller der målet er å bidra til økt samordning når det gjelder tilrettelegging av desentralisert utdanning.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no