NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:1 Strategier og tiltak for å styrke kommunenes miljøvernarbeid.

NIVI notat 2010 1 Strategier og tiltak for styrke kommunenes miljøvernarbeid forprosjektUtarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Hovedformålet med notatet er å peke på ulike strategier for å styrke kommunenes miljøvernkompetanse. Notatet er et forprosjekt som bidrag i en nasjonal mobiliseringsstrategi for styrket lokal miljøvernkompetanse.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no