NIVI Analyse

NIVI-notat 2010:3 Status for interkommunalt samarbeid og aktuelle veivalg.

NIVI notat 2010 3 Status for interkommunalt samarbeid og aktuelle veivalgUtarbeidet for KS. Av Geir Vinsand, Jørund K Nilsen og Magne Langset.


KS har bedt NIVI om å sammenstille dokumentasjon om dagens interkommunale samarbeid og problematisere aktuelle reformretninger. Grunnlaget er de erfaringer som NIVI har høstet gjennom kartlegginger av interkommunalt samarbeid i hhv Nord-Trøndelag (2008), Sør-Trøndelag (2009) og Nordland (2010). NIVI har også gjennomført en landsomfattende kartlegging av regionråd i 2007 og en følgeevaluering av fire regionråd i perioden 2007-2009 (Kongsbergregionen, Knutepunkt Sørlandet, Salten Regionråd og Vest-Finnmark Regionråd).

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no