NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2010 Bedre og mer samordnet kollektivtransport i distriktene? Evaluering av KID-ordningen 2007-2009 (Urbanet rapport 17/2010)

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av KID ordningenUtarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

Prosjektet er en evaluering av departementets insentivordning for å forbedre kollektivtransporten i distriktene, herunder spørsmål om ordningen har bidratt til en mer effektiv samordning av ressurser og virkemidler.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no