NIVI Analyse

NIVI-rapport 2010:3 Delegering av forvaltningen av regionale utviklingsmidler til virksomheter som ikke er offentlig heleid.

NIVI rapport 2010 3 Delegering av forvaltningsmyndighet for regionale utviklingsmidlerUtarbeidet på oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Rapporten gir en kartlegging og analyse av fylkeskommunenes delegering av forvaltningsmyndighet til virksomheter som ikke er offentlig heleid. Deretter følger en drøfting av hvilke konsekvenser det vil ha dersom det ikke lenger vil være anledning for ikke-heleide offentlige selskaper å forvalte utviklingsmidler finansiert over departementets budsjett. Til slutt gis det forslag til og vurderinger av alternative forvaltningsmodeller.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no