NIVI Analyse

NIVI-rapport 2010:2 Status for interkommunalt samarbeid i Nordland.

NIVI rapport 2012 2.pmgUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Lofotrådet og kommunene. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


NIVI har gjennomført en kartlegging av omfang og innhold i det interkommunale samarbeidet i samtlige 44 kommuner i Nordland fylke. Rapporten inneholder også en drøfting av erfaringer med dagens regionråd og samarbeidsordninger. Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner i blant kommunene og andre aktører i fylket. NIVI har forholdt seg til en styringsgruppe med deltakelse fra oppdragsgiverne.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no