NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2010 Transnova - virkemiddelbruk og organisering.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2010 Evaluering av TransnovaEvaluering av prosjektfasen og anbefalinger om veien videre. Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder i NIVI: Jørund K Nilsen.

I rapporten belyses to hovedproblemstillinger: Er Transnova-prosjektet et velegnet tiltak for å bidra til å nå regjeringens målsetting om å redusere Norges klimagassutslipp? Hvordan bør Transnova innrettes og organiseres etter den treårige prøveperioden?

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no