NIVI Analyse

NIVI-notat 2009:3 Kommunesamarbeid på Fosen - utfordringer og muligheter.

NIVI notat 2009 3 Kommunesamarbeid paa FosenUtarbeidet på oppdrag av Fosen Regionråd. Av Geir Vinsand.


I notatet drøftes ulike problemstillinger som innspill til kommunenes arbeid med framtidsbilder for kommunesamarbeidet på Fosen. Det pekes på veivalg og utfordringer for kommunene, inkludert forutsetninger dersom kommunene skal satse mer på forpliktende interkommunalt samarbeid. I notatet drøftes også endring av kommunestruktur som alternativ. Temaene som behandles i notatet er valgt ut i samarbeid med sekretariatet for Fosen Regionråd og representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no