NIVI Analyse

NIVI-rapport 2009:1 Brukerundersøkelser om radon og radiografi.

NIVI rapport 2009 1 Brukerundersokelse om radon og radigrafiUtarbeidet på oppdrag for Statens strålevern. Av Geir Vinsand og Magne Langset.


Rapporten inneholder resultater fra brukerundersøkelser i to målgrupper, dels ansvarlig fagpersonell for oppfølging av radon i et utvalg kommuner og dels strålevernansvarlige i industrielle radiografibedrifter. Brukerundersøkelsene er gjennomført som en del av Nasjonalt strålevernbarometer, som er Strålevernets verktøy for tilbakemelding fra egne brukere. NIVI har samarbeidet med Respons Analyse om datainnsamlingen og prosjektet er gjennomført i nært samarbeid ansvarlige seksjonsledere og informasjonssjefen i Strålevernet.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no