NIVI Analyse

NIVI-notat 2009:4 Vestfolds andel av statlige overføringer.

NIVI notat 2009 4 Vestfolds andel av statlige overforingerUtarbeidet på oppdrag av Vestfold fylkeskommune. Av Jørund K Nilsen og Magne Langset.


Vestfold fylkeskommune ønsker å utarbeide et beslutningsgrunnlag og mandat for en arbeidsgruppe for en videre prosess for å kartlegge og utvikle argumentasjon med sikte på å dokumentere hvordan Vestfold kommer ut ifht. viktige statlige ordninger. Formålet med notatet er å utvikle et beslutningsgrunnlag for et mer omfattende hovedprosjekt. I tilegg gir notatet eksempler på statlige fordelingsordninger, deres formål og Vestfolds andel i forhold til landets øvrige fylker.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no