NIVI Analyse

NIVI-rapport 2009:2 Interkommunalt samarbeid i Sør-Trøndelag – status, utfordringer og veivalg.

NIVI rapport 2009 2 Interkommunalt samarbeid i Sor Trondelag status utfordringer og veivalgUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i samarbeid med KS, Fylkeskommunen og kommunene.


På oppdrag fra en bredt sammensatt styringsgruppe i Sør-Trøndelag har NIVI gjennomført en sammenstilling av viktige utviklingstrekk i fylket som kan påvirke framtidig samhandling og organisering i kommunesektoren. Det er gjennomført en kartlegging av omfang og innhold i det interkommunale samarbeidet i fylket. Rapporten inneholder også en analyse av utfordringer og en drøfting av alternative løsningsstrategier for kommunene. Målet med prosjektet har vært å tilrettelegge et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjoner i blant kommunene og andre aktører i fylket.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no