NIVI Analyse

NIVI-notat 2009:5 Arena Innlandet – erfaringer og muligheter.

NIVI notat 2009 5 Arena Innlandet erfaringer og muligheter23.11.2009.  Utarbeidet på oppdrag av Arena Innlandet. Av Magne Langset og Jørund K Nilsen.

Arena Innlandet (AI) er et felles samarbeidsorgan og en strategisk møteplass for Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Arena Innlandet ble etablert i 2004 og har et særlig politisk ansvar for å bidra til et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom de to fylkene med tanke på å utvikle en sterk innlandsregion. I dette notatet presenterer NIVI Analyse erfaringene med samarbeidet basert på intervjuer med politikere og administrasjon i begge fylkeskommuner.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no