NIVI Analyse

NIVI-rapport 2009:4 Regionrådene – et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

NIVI rapport 2009 4 Regionraadene et verktoy for aa møte kommunenes utfordringerFølgeevaluering av fire regionråd. Utarbeidet på oppdrag av KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


På oppdrag av KS har NIVI Analyse gjennomført en følgeevaluering av fire regionråd med oppstart høsten 2007. Det overordnede målet med prosjektet var å styrke kunnskapen om regionrådene og interkommunalt samarbeid som strategi for å løse kommuneoppdraget. Gjennom følgeevaluering av fire regionråd skulle prosjektet også bidra til å støtte regionrådene i deres egne utviklingsaktiviteter og peke på erfaringspunkter som skal kunne nyttes i KS og andre kommuners utviklingsarbeid. Foreliggende rapport utgjør sluttproduktet fra prosjektet. I rapporten oppsummeres tidligere undersøkelser i prosjektet, regionrådenes utviklingsarbeid og gir en vurdering av deltakende regionråd og interkommunalt samarbeid som strategi for å møte samfunnsutfordringer.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no