NIVI Analyse

NIVI Analyse og Urbanet Analyse 2008 Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren. Evaluering av forsøkene i Trondheim, Bergen, Kristiansand-regionen og på Nord-Jæren.

Fellesrapport Urbanet og NIVI 2008 Evaluering av forvaltningsforsok i transportsektoren22.4.2008.  Utarbeidet på oppdrag av Samferdselsdepartementet. Prosjektleder NIVI Analyse: Jørund K Nilsen.


Rapporten er en evaluering av forsøket med etablering av to bykommunale forsøk i Bergen og Trondheim, og to interkommunale samarbeid på Nord-Jæren og i Kristiansandregionen, som innebar at deler av kollektivtransportansvaret ble delegert fra fylkeskommunene. Formålet med evalueringen har vært å undersøke om de nye forvaltningsformene har vært mer effektive i forhold til de målsettinger og utfordringer som byene står overfor på transportområdet.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no