NIVI Analyse

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal.

NIVI rapport 2008 3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre NamdalUtarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd. Av Geir Vinsand.


Rapporten inneholder en beskrivelse av framveksten av dagens interkommunale samarbeidsordninger i Midtre Namdal og en oppsummering av oppnådde resultater og erfaringer. Rapporten inneholder også en første tilnærming til alternative styringsmodeller for det framtidige samarbeidet. Arbeidet bygger på gjennomgang av dokumenter fra og med 2002 og det er foretatt en sammenstilling av foreliggende evalueringer, herunder blant annet ekstern sluttevaluering av to nasjonale forsøk med felles barnevern og felles miljø- og landbruksforvaltning. En rekke andre rapporter og utredninger er gjennomgått, bl.a. rapporter fra tilsyn og forvaltningsrevisjoner og eksterne analyser fra ECON Analyse og Telemarksforskning. NIVI har også gjennomført intervjuer med ordførere og andre sentrale politikere, rådmenn, ledere av MNR-ordninger, oppvekstsjefer, helsesjefer og representanter for de tillitsvalgte.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no