NIVI Analyse

NIVI-notat 2008:4 Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal.

NIVI notat 2008 4 Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre NamdalUtarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd. Av Geir Vinsand og Jørund K Nilsen.


I notatet sammenfattes evalueringer og erfaringer med dagens samarbeid. Det pekes på kritiske problemstillinger, herunder myndighetsoverføring til interkommunalt organ og demokratisk representasjonsordning. Videre drøftes to hovedmodeller for veien videre, videreføring av dagens modell og overgang til samkommune. Notatet inngår som saksunderlag for møte i regionrådet 16.september og felles kommunestyremøte 2.oktober 2008.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no