NIVI Analyse

NIVI-notat 2008:2 Organiseringen av utviklingsarbeidet i Salten - hovedstrategier og veivalg.

NIVI notat 2008 2 Organisering av utviklingsarbeidet i SaltenNovember 2008.  Utarbeidet på oppdrag av Salten regionråd og KS. Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand.


I lys av oppfølgingen av Salten-strategiene og gjennomførte undersøkelser drøfter NIVI fordeler og ulemper ved nåværende organisering og mulige tiltak for å møte ulempene. I notatet pekes det på viktige hensyn og mulige konsekvenser av de valg regionrådet står overfor i utviklingsarbeidet fremover.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no