NIVI Analyse

NIVI-notat 2008:3 Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord-Trøndelag.

NIVI notat 2008 3 Interkommunalt samarbeid om NAV i Nord TrondelagUtarbeidet på oppdrag av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Av Magne Langset og Geir Vinsand.

Notatet drøfter behovet og muligheter for å etablerer interkommunalt samarbeide om NAV, med særlig referanse til kommunene i Nord-Trøndelag. Ulike samarbeidsmodellers egenskaper og forutsetninger gjennomgås for å skape et helhetlig regionalt samarbeid om kommunale sosialtjenester.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no