NIVI Analyse

NIVI-rapport 2007:2 Landsomfattende kartlegging av regionråd – status, utfordringer og endringsplaner.

NIVI rapport 2007 2 Landsomfattende kartlegging av regionraad status utfordringer og endringsplanerUtarbeidet på oppdrag av KS. Av Geir Vinsand og Jørund K Nilsen.


NIVI har gjennomført en landsomfattende kartlegging av regionråd og liknende samarbeidsorganer mellom kommuner. Målet med prosjektet har vært å fremskaffe en totaloversikt over alle regionråd i landet mht. forekomst, deltakelse og overordnede kjennetegn ved organisering. I forbindelse med kartleggingen er det sendt ut spørreskjema til politiske ledere og sekretariatsledere for å ta ytterligere rede på faktiske forhold. Det er også stilt spørsmål om erfaringer og endringsplaner.

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no