NIVI Analyse

Geir Vinsand

geir-225x150Geir Vinsand har bakgrunn som ressursøkonom fra Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Han har tidligere arbeidet som konsulent og gruppeleder i AGENDA i perioden 2000-2006. Han har erfaring med kvantitative undersøkelser og konsulentoppdrag fra Opinion AS og var ansatt i Kommunaldepartementet i perioden 1989-95, bl.a. som hovedsekretær for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen. Geir har også arbeidet med utredningsoppgaver i Næringsdepartementet og vært oppdragsforsker i Gruppen for Ressursstudier på 1980-tallet. Geirs viktigste arbeidsområder er:

  • Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid
  • Utvikling og implementering av nye samarbeids- og kommunemodeller
  • Evalueringer av reformer og ulike typer omstillinger
  • Omdømme- og brukerundersøkelser
  • Samfunnssikkerhet og beredskap

Se CV for Geir Vinsand

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no


Login