NIVI Analyse

Magne Langset

magne-225x150Magne Langset er utdannet statsviter med hovedfag fra Universitetet i Oslo og University of Durham (UK). Han har tidligere vært prosjektleder og seniorrådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Kulturdepartementet. Magne har hospitert ved European Institute of Public Administration (EIPA) og tidligere vært tilknyttet Institutt for statsvitenskap (UIO) som forskningsassistent. Hans viktigste arbeidsfelt er analyser, evalueringer og kartlegginger innenfor følgende temaområder:

  • Forvaltningsorganisering, oppgavefordeling og forholdet mellom staten, regioner og kommuner
  • Statlig styring og organisering, særlig regional stat og fylkesmannens rolle
  • Nordiske kommunemodeller
  • Arbeids- og velferdsforvaltning
  • Plan og areal

Se CV for Magne Langset

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no


Login