NIVI Analyse

Nyheter

NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms mandag 18. februar 2019 NIVI har kartlagt kommunenes utfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og rådmenn i utvalgte kommuner.  Det...
NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark mandag 18. februar 2019   NIVI har kartlagt utfordringer og veivalg i fylkets minste og mest sårbare kommuner. Det er gjennomført intervju med 22 ordførere og rådmenn...
NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen fredag 08. februar 2019   NIVI Analyse har kartlagt kommunenes organisering av viktige lovpålagte tjenester på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I...
Nivi Rapport 2018:3 Regionråd i Norge Nivi Rapport 2018:3 Regionråd i Norge fredag 07. desember 2018     På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI kartlagt alle landets regionråd. Kartleggingen viser at det finnes...
NIVI Rapport 2018:2 Mobiliseringsbehov på Helgeland NIVI Rapport 2018:2 Mobiliseringsbehov på Helgeland søndag 02. september 2018 På oppdrag av Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av erfaringer og videre veivalg i kommunereformen i tre kommuneregioner...
NIVI Rapport 2018:1 Læringspunkter fra kommunereformen på Søre Sunnmøre NIVI Rapport 2018:1 Læringspunkter fra kommunereformen på Søre Sunnmøre søndag 02. september 2018 På oppdrag av syv kommuner på Søre Sunnmøre har NIVI Analyse analysert erfaringer fra arbeidet med kommunereformen. I rapporten oppsummeres læringspunkter...
NIVI Rapport 2017:6 Prinsipper for organisering av regional statsforvaltning   NIVI Rapport 2017:6 Prinsipper for organisering av regional statsforvaltning søndag 02. september 2018 Som faglig innspill til Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har NIVI Analyse drøftet reformbehov og mulige prinsipper for fremtidig organisering...

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no