NIVI Analyse

Evaluering av prosjekt Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag

NIVI har vunnet oppdraget med å evaluere prosjektet Plan, miljø og landbruk i Sør-Trøndelag. Dette prosjektet innebærer en mobilisering for styrket kompetanse og uttesting av bærekraftige og helhetlige tjenester for samfunnsplanlegging, landbruks- og miljøvernforvaltning i kommunene i fylket, inkludert samhandling med regionale aktører. Arbeidet med evalueringen skal sluttføres innen 6. desember 2016.

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no