NIVI Analyse

Intensjonsavtale Røst-Bodø

Intensjonsavtale Bodoe Roest

 

Kommunestyret på Røst og bystyret i Bodø har nylig enstemmig vedtatt en intensjonsavtale om digital fusjon og samarbeid om utvikling av nye Røst kommune. Intensjonsavtalen bygger på en analyse av utfordringer og veivalg for Røst kommune i kommunereformen, jf. egen rapport om dette på NIVIs hjemmesider. Avtalen beskriver mål og prinsipper som skal legges til grunn for det videre arbeid med å utvikle Røstmodellen, som representerer en ny og offensiv tilnærming til målene med kommunereformen. Modellen er særskilt tilpasset kommuner med ekstreme avstandsulemper. Kontaktperson: Geir Vinsand

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no