NIVI Analyse

Kompetanse

nivi2-225x100

Bakgrunn i nasjonalt reformarbeid

Les mer

Oppdragsgivere

oppdragsgivere-225x100

Oversikt over våre oppdragsgivere

Les mer

Vår historie

nivi-historie

Etablert i 2007

Les mer

Medarbeidere

medarbeidere-225x100-2

Våre medarbeidere

Les mer

Nyheter

Utredning av framtidig struktur for Fylkesmannen tirsdag 27. oktober 2015 NIVI har vunnet anbudskonkurranse om bistand til utredning av framtidig struktur og størrelse for Fylkesmannen. NIVI skal ivareta sekretariatsfunksjon...
Nullpunktsanalyse for kommunereformen tirsdag 27. oktober 2015 NIVI deltar i en forskergruppe for gjennomføring av en nullpunktsmåling som skal beskrive status for kommunenes rolleutøvelse og måloppnåelse før...
Innbyggerundersøkelser for Eide, Fræna, Rauma, Midsund og Nesset Innbyggerundersøkelser for Eide, Fræna, Rauma, Midsund og Nesset tirsdag 27. oktober 2015 NIVI har gjennomført innbyggerundersøkelser om tilhørighet og veivalg i kommunereformen etter samme mal i de respektive kommuner. Statistiske hovedtall...
NIVI Rapport 2015:10 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune NIVI Rapport 2015:10 Innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune tirsdag 27. oktober 2015 NIVI Analyse har i samarbeid med Respons Analyse gjennomført en innbyggerundersøkelse om tilhørighet og veivalg for Kongsberg kommune. Undersøkelsen...
NIVI-notat 2015:2 Sterke og svake sider ved dagens atomberedskap NIVI-notat 2015:2 Sterke og svake sider ved dagens atomberedskap tirsdag 27. oktober 2015 På oppdrag fra Statens strålevern har NIVI gjennomført dybdeintervjuer med 13 representanter fra offentlige etater som inngår i Kriseutvalget for ...
NIVI Rapport 2015:8 Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter - samarbeidsmodeller i mindre markeder NIVI Rapport 2015:8 Økt kunnskap og kompetanse blant ansatte i små og mellomstore bedrifter - sama... tirsdag 27. oktober 2015 På oppdrag av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Vox har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av regionale...

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no