NIVI Analyse

Kompetanse

nivi2-225x100

Bakgrunn i nasjonalt reformarbeid

Les mer

Oppdragsgivere

oppdragsgivere-225x100

Oversikt over våre oppdragsgivere

Les mer

Vår historie

nivi-historie

Etablert i 2007

Les mer

Medarbeidere

medarbeidere-225x100-2

Våre medarbeidere

Les mer

Nyheter

NIVI Rapport 2016:4 Dokumentasjon av dagens kommuneinndeling med vekt på geografiske typeproblemer mandag 24. april 2017 Denne rapporten inneholder en geografisk beskrivelse av kommunestrukturen og kommuneinndelingen i Norge slik den var pr 1.januar 2016. Formålet er å...
NIVI Rapport 2016:3 Status for interkommunalt samarbeid NIVI Rapport 2016:3 Status for interkommunalt samarbeid mandag 24. april 2017 I denne rapporten gis en oversikt over interkommunalt samarbeid i Norge ut fra to hovedkilder, dels NIVIs kommunevise kartlegginger som er gjennomført...
NIVI Rapport 2017: 1 Regionkommune på Fosen? NIVI Rapport 2017: 1 Regionkommune på Fosen? mandag 24. april 2017 NIVI Analyse har utredet fordeler og ulemper med én kommune på Fosen på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene. Bakgrunnen er at lokale...
NIVI-rapport 2017:2 Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus NIVI-rapport 2017:2 Brukerundersøkelse om strålevernkompetanse i sykehus mandag 24. april 2017 NIVI Analyse har utredet fordeler og ulemper med én kommune på Fosen på oppdrag av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og kommunene. Bakgrunnen er at lokale...
NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen NIVI Rapport 2016:5 Landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen mandag 24. april 2017 NIVI Analyse har i samarbeid med Respons gjennomført en landsomfattende rådmannsundersøkelse om kommunereformen høsten 2016. Undersøkelsen inngår...

NIVI Analyse

Besøksadresse: Tollbugata 32, 8.etg. • Postadresse: Postboks 939 Sentrum 0104 Oslo

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no

Magne Langset, mobil: 47 83 02 95, mail: ml@nivianalyse.no