NIVI Analyse

Nyheter

NIVI Rapport 2019:4 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark NIVI Rapport 2019:4 Status for interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark søndag 01. mars 2020 På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark har NIVI Analyse kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet i alle fylkets kommuner. Kartleggingen...
NIVI Rapport 2019_3 Kommuneregioner og regionråd i Viken NIVI Rapport 2019_3 Kommuneregioner og regionråd i Viken tirsdag 04. juni 2019 Rapporten kan leses her!
NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms NIVI Rapport 2019:2 Gode grep i Troms mandag 18. februar 2019 NIVI har kartlagt kommunenes utfordringer og veivalg i den videre forvaltningsutvikling, sett fra ordførere og rådmenn i utvalgte kommuner.  Det...
NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark NIVI Rapport 2018:4 Gode grep i Finnmark mandag 18. februar 2019   NIVI har kartlagt utfordringer og veivalg i fylkets minste og mest sårbare kommuner. Det er gjennomført intervju med 22 ordførere og rådmenn...
NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen NIVI Rapport 2018:5 Takt og utakt med kommunestrukturen fredag 08. februar 2019   NIVI Analyse har kartlagt kommunenes organisering av viktige lovpålagte tjenester på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I...
Nivi Rapport 2018:3 Regionråd i Norge Nivi Rapport 2018:3 Regionråd i Norge fredag 07. desember 2018     På oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet har NIVI kartlagt alle landets regionråd. Kartleggingen viser at det finnes...
NIVI Rapport 2018:2 Mobiliseringsbehov på Helgeland NIVI Rapport 2018:2 Mobiliseringsbehov på Helgeland søndag 02. september 2018 På oppdrag av Fylkesmannen i Nordland har NIVI Analyse gjennomført en kartlegging av erfaringer og videre veivalg i kommunereformen i tre kommuneregioner...

NIVI Analyse

Postadresse: Solløkkaveien 73, 3233 Sandefjord

Geir Vinsand, mobil: 97 52 57 51, mail: gv@nivianalyse.no